Το blog παραμένει ανενεργό, δεδομένης της λήξης της συνέλευσης μέχρι νεοτέρων...----------------

η Κατάληψη Παλιού Δημαρχείου- ΚΕΠ Χαλανδρίου που πραγματοποιήθηκε κατά την εξέγερση του Δεκέμβρη '08,μέτα το τέλος της κατάληψης συνεχίζει την παρουσία και τις δράσεις της ως

Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων Χαλανδρίου και γύρω περιοχών

H συνέλευση πραγματοποιείται είτε στο χώρο του Παλιού Δημαρχείου (ΚΕΠ) στην κεντρική πλατεία Αγ.Νικολάου είτε σε άλλον απελευθερωμένο-κερδισμένο χώρο. Η ημέρομηνία και ώρα καθώς και ο τόπος κάθε συνέλευσης αποφασίζεται από την προηγούμενη και ανακοινώνεται στο blog αυτό αλλά και στους δρόμους της πόλης.


Τρίτη 5 Μαΐου 2009

Επόμενη συνέλευση την Τετάρτη 13 ΜαϊουΗ ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Χαλανδρίου και γύρω περιοχών θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΠ-Παλιό Δημαρχείο (κεντρική πλατεία Αγ.Νικολάου) την Τετάρτη 13 Μαϊου 19:00

Τρία βασικά θέματα θα αποσχολήσουν προς συνδιαμόρφωση και συναπόφαση τη συνέλευση:

-Κείμενο που θα παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων Χαλανδρίου και γύρω περιοχών και θα κάνει αναδρομή στις μέχρι τώρα αποφάσεις και δράσεις της.

-Ελεύθεροι χώροι

-Καταστολή

Τα θέματα έχουν αναλάβει για εισήγηση αντίστοιχες ανοιχτές ομάδες εργασίας.