Το blog παραμένει ανενεργό, δεδομένης της λήξης της συνέλευσης μέχρι νεοτέρων...----------------

η Κατάληψη Παλιού Δημαρχείου- ΚΕΠ Χαλανδρίου που πραγματοποιήθηκε κατά την εξέγερση του Δεκέμβρη '08,μέτα το τέλος της κατάληψης συνεχίζει την παρουσία και τις δράσεις της ως

Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων Χαλανδρίου και γύρω περιοχών

H συνέλευση πραγματοποιείται είτε στο χώρο του Παλιού Δημαρχείου (ΚΕΠ) στην κεντρική πλατεία Αγ.Νικολάου είτε σε άλλον απελευθερωμένο-κερδισμένο χώρο. Η ημέρομηνία και ώρα καθώς και ο τόπος κάθε συνέλευσης αποφασίζεται από την προηγούμενη και ανακοινώνεται στο blog αυτό αλλά και στους δρόμους της πόλης.


Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Συζήτηση με τον Τάκη Φωτόπουλο

Την παρασκεύη 19 Δεκεμβρίου ώρα 8 θα γίνει συζήτηση με τον Τάκη Φωτόπουλο, θεωρητικού της Περιεκτικής Δημοκρατίας, στο κατειλημμένο Παλιό Δημαρχείο-ΚΕΠ Χαλανδρίου.
Η ανοιχτή συνέλευση της κατάληψης θα γίνει στις 5.

http://www.inclusivedemocracy.org/pd/